Xương sườn bò nhiều thịt

48,000 

Xương sườn bò nhiều thịt

48,000